Kargem Online

Hasan AYDOĞAN


1975 Ordu doğumludur. Öğrencilik yıllarında atıldığı iş hayatına English Fast Dil Okulları’nda satış danışmanı olarak başlamıştır. 1995-1998 yılları arasında English Fast Satış Müdürü olarak görev almış, 1998-2002 yılları arasında da aynı okulun işletmeciliğini devralarak girişimciliğe ilk adımını atmıştır.

Kişisel gelişimine verdiği öncelik sayesinde, perakendecilikle ilgili bir mesleki eğitim programı esnasında tanıştığı hocasından oldukça etkilenmiş ve iş yaşamına bu kulvarda devam etmeye karar vermiştir.

Perakende sektörünün 2004 yılından bu yana ilk mağazacılık okulu olan Kargem Kariyer Geliştirme Merkezi’ni devralıp, bir taraftan patron-genel müdür olarak ekibini oluştururken, diğer yandan da Üniversite eğitimini sürdürmüştür.

Geçen 20 yıllık süreç içinde Okan Üniversitesi ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’ ve Anadolu Üniversitesi ‘Perakende ve Mağazacılık Yönetimi’ bölümlerinden mezun olmuştur.

Kargem’in başında birçok ulusal grupla ortak geliştirdiği başarılı projeler mevcuttur. Önemli örnekler olarak, Anadolu Grubu bünyesinde Efes Türkiye ile ülke genelinde yürütülen ‘Çağdaş Bakkal (ÇA-BA) Eğitim ve Koçluk Projesi’, Ekomini ile yine ülke genelindeki ‘İşletmeci Eğitimleri’, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile ‘Anadolu Yönetici Yetiştirme Eğitim Turu’ ve Ticaret Odaları ile ‘Biz Esnafız Hep Varız’ programları öne çıkmıştır.

Halen danışman olarak birçok yerel perakendeciye ve tedarikçiye destek olmayı sürdürmektedir. İnsan Kaynakları alanında sistemlerin kurulmasına ve sertifika programlı eğitimlerine de devam etmektedir.

Anlattıklarını sahaya nasıl yansıttığını göstermek üzere perakendecilik sektörüne de yatırım yapmıştır. Kişisel bakım ürünleri kategorisinde Algetir.com ile e-ticareti, birçok değişik ilde faaliyet gösteren şimdilik 15 şubeli zincir ile de fiili mağazacılığı güçlü ekibiyle hayata geçirmiştir.

Eğitimleri

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

5 Puan
Mesleki Eğitimler
10 Ders

İş mülakatının planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve en doğru adayların seçilmesi konusunda bir mülakatçının sahip olması gereken temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

1.700 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

İşe Alım Öncesi Yapılacak Hazırlıkları Doğru Adaylara Ulaşmak için Doğru İlan Hazırlama Tekniklerini Başvuruların Değerlendirilmesi/Özgeçmiş Tarama Süreçlerini Mülakat Tekniklerini Hangi Pozisyonlar için Hangi Mülakat Çeşidinin Uygulanması Gerektiğini Adaylarla görüşme sürecinde yapılması / yapılmaması gerekenleri Etkin mülakat sorularının neler olduğu Mülakat sonrası değerlendirme süreçlerini Adaylara geri bildirim yapılması sürecindeki incelikleri
Mağazacılıkta Şikayet Yönetimi Eğitimi

Mağazacılıkta Şikayet Yönetimi Eğitimi

Puan
Perakende Eğitimler
5 Ders

Mağazacılıkta amaç şikayetin oluşmamasını sağlamak olsa da her aksaklığın şikayete dönüşmesi durumunda çözme şeklimiz amacımız kadar önemlidir.

990 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

Şikayetlerin alınmasını, Şikayetlerin değerlendirilme şeklini, Şikayetin çözümünü, Şikayetçi sadakatinin korunmasını,
Mağazacılıkta Performans Yönetimi Eğitimi

Mağazacılıkta Performans Yönetimi Eğitimi

Puan
Perakende Eğitimler
5 Ders

Mağazacılık perakende sektörünün en dinamik olduğu alanıdır. Tüm süreçlerin çıktısı mağaza eylemlerinde gizlidir.

1.990 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Mağazacılıkta performans göstergelerini, Rakamlarla yönetmeyi, Rakamlarla yönetilmeyi, Yetkinlik ile yeterlilik farklarını
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

Puan
Mesleki Eğitimler
8 Ders

Ticaretin gerçekleşmesi için en önemli faktör satınalma operasyonun gerçekleşmesiyle başlamaktadır.

2.900 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Müzakere etmeyi, Doğru tedarikçi seçmeyi, Sözleşme nasıl yapılır, Satınalmada duygusal savaşı, Satınalma aslında ne zaman başlar ne zaman biter, Alırken mi satarken mi kazanırız,
Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi

5 Puan
Perakende Eğitimler
5 Ders

Mağazacılığın temeli müşteri ilişkilerini doğru yönetmektir. Müşteri ilişkilerini yönetmek ise uçtan uca doğru bir organizasyonel yapılanma gerektirir.

990 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Müşteri ilişkilerinde göz ardı ettiklerimiz, Mutlu müşteri için beklentiyi doğru okuyabilmeyi, İstek ile ihtiyaç arasındaki farkı, Tatmin müşteriyi sadık müşteriye dönüştürmeyi, Online ve Ofline mağazacılıkta CRM farklılıkları, CRM uygulamalarında grup ile ekip arasındaki farkı, Şikayet yönetimine memnun yönetici yaklaşımı, Müşteriyi elde tutma becerilerini
Mağazacılıkta Satış Danışmanlığı Programı

Mağazacılıkta Satış Danışmanlığı Programı

5 Puan
Perakende Eğitimler
3 Ders

Zorlu koşullar içeren fakat son dinamik ve açık bir kariyer yolculuğu olan mağazacılıkta ilk adımınız satış danışmanlığı olabilir.

990 ₺

Son 99 gün

Neler Öğreneceksiniz

Perakende sektöründe sayıları on binleri bulan mağazalarda hızla iş bulabilme olanağı Müşteri memnuniyeti sağlayacak temel beceriler Satışın en sıcak alanında eğitim alma ve deneyim kazanma olanağı Temel mağazacılık becerilerini edinme
Mağazacılıkta Kampanya Yönetimi

Mağazacılıkta Kampanya Yönetimi

5 Puan
Perakende Eğitimler
5 Ders

Mağazacılık başarısı ürün fiyat dengesini sürekli analiz ederek, yoğun rekabet ortamında müşteriye en cazip fiyatları sunmaktan geçer.

1.990 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Satış başarısı Karlılık ve verimlilik Etkin tedarik zinciri yönetimi Mükemmel müşteri deneyimi
Bölge Müdürü Geliştirme Programı

Bölge Müdürü Geliştirme Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
20 Ders

Organize perakende sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri operasyonel hakimiyettir. Saha çalışmalarının tümüne hâkim bölge müdürleri sayesinde bu operasyonel hakimiyet kurulabilir.

3.900 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Perakende sektöründe sayıları on binleri bulan mağazalarda ve tedarikçi firmalarda bölge müdürü olarak hızla iş bulabilme olanağı Genel merkez, ekip ve müşteri yönetiminde yetkinlik A’dan Z’ye etkili mağaza yönetimi Mağazacılık alanında yönetim kademelerinde yükselme olanağı
Perakendede Kar Marjı Yönetimi

Perakendede Kar Marjı Yönetimi

4 Puan
Perakende Eğitimler
4 Ders

Hem rekabeti korumak hem müşteri kazanmak hem de kar etmek arasındaki doğru ilişkiyi bu eğitim sayesinde öğreneceksiniz.

1.490 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Tedarikçi firmalarla ile uzun soluklu sağlıklı ilişkiler Rekabet olanağı Aksiyonlar için gerekli hareket alanı Doğru fiyat dengesiyle müşteri memnuniyeti
Perakendede İnsan Kaynakları Sertifika Programı

Perakendede İnsan Kaynakları Sertifika Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
9 Ders Ders

İnsan kaynağının doğru seçilmesi, planlanması ve sürdürülebilir gelişim sağlaması için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.450 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Kavramsal olarak İnsan Yönetimini, Kişisel ve mesleki gelişim parametreleri, Kişisel yolculuk, Farkındalık için bakış akışı, İnsan kaynaklarında kariyer basamaklarını, Departmanlar arası etkileşimde pozisyonun rolünü, Diğer pozisyonlardan farklılıkları,
Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı

Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
15 Ders

Mağazacılıkta başarının operasyonel liderler olan mağaza yöneticilerinin yetkinliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

3.900 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

Yeni nesil perakendecilikte yönetişim, Mağaza Yöneticilerinin teknik ve kavramsal yetkinliklerinin artırılması Ekiplerini daha sağlıklı yönlendirebilmek, Grubu değil takımı yönetmek, Perakende ve matematik ilişkisi nedir? Müşteri odaklılık mı çalışan odaklılık mı? Gelişimde geribildirimin rolü, Görev mi mesele mi daha güçlü kavramlar,
Mağazacılıkta Norm Kadro Uygulamaları Eğitimi

Mağazacılıkta Norm Kadro Uygulamaları Eğitimi

4 Puan
Perakende Eğitimler
3 Ders

Bütçe planlaması yapılır iken personel giderinin genel gider ve ciro içindeki payı belirlenmesine rağmen mağazalardaki reel durum nasıl olmalıdır?

1.390 ₺

Son 99 gün

Neler Öğreneceksiniz

Norm kadro deyince ne anlıyoruz? Neye göre norm kadro yapılır? Sektöre göre norm değişir mi? Norm kadro performans ilişkisi nedir? Norm kadroya part time personel dahil midir? Engelli kadro norm kadroya dahil midir? Personel devir hızı nasıl hesaplanır? Yıllık norm kadro bütçesi nasıl oluşturulur?
Bütünleşik Pazarlama Yönetimi Eğitimi

Bütünleşik Pazarlama Yönetimi Eğitimi

4 Puan
Perakende Eğitimler
5 Ders

Adından da anlaşılacağı gibi pazarlama süreçlerine bütünleşik yani tümleşik bakmaktır.

3.900 ₺

Son 92 gün

Neler Öğreneceksiniz

Eğitim Sonrasında Nasıl Bir Kazanımla Ayrılacağım; Bildiğimiz pazarlama bilgilerimi ve deneyimlerimizi pekiştirmiş olacağız. Pazarlama iletişimi “nedir ne değildir”i öğrenmiş olacağız. Planlı pazarlama faaliyetleri neleri kapsıyor? Öğreneceğiz. Plansız pazarlama nedir? Öğreneceğiz. Kurgulayan-Uygulayan-Satınalan üçgeninde iletişimi akımı kuracağız. İşletmemizde pazarlama faaliyetlerimizi bütünleşik hale nasıl getireceğiz? Bütünleşik Pazarlama nasıl oluşturulur? Örnek yada vaka çalışması yapacağız.
Büyük Satışlar Kilit Müşteriler

Büyük Satışlar Kilit Müşteriler

4.5 Puan
Mesleki Eğitimler
5 Ders

Müşterilerimiz arasında en çok satış yaptığımız müşterimiz sayısal anlamda daha azdır. Ve bu müşterilerimiz zor oldukları kadar alım sıklıkları çok daha uzundur.

990 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

Satışla kapanan süreçte satıcı rollerinizi analiz etmiş olacaksınız. Ürününüz ile kendinizin satış kapamadaki ağırlıklarınızı karşılaştırmayı öğreneceğiz. Her müşteri kilit müşteri olabilir mi? Öğreneceğiz. Kilit müşteri ne zaman gerçek alıcı olabilir? Öğreneceğiz. “Satış bir ikna işi mi yoksa başka bişey mi?” Kararını vereceğiz. Siz olmazsanız “Büyük Satışlar” gerçekleşir mi? Öğreneceğiz. “Kurum-Satıcı-Alıcı” üçgenine bakışımız farklılaşacaktır. Ve vaka çalışması çalıştayı ile derse farklı boyut kazandıracağız. Heyecanı satmayı öğreneceğiz.