Kargem Online

Mesleki Eğitimler


İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi

5 Puan
Mesleki Eğitimler
10 Ders

İş mülakatının planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve en doğru adayların seçilmesi konusunda bir mülakatçının sahip olması gereken temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

1.700 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

İşe Alım Öncesi Yapılacak Hazırlıkları Doğru Adaylara Ulaşmak için Doğru İlan Hazırlama Tekniklerini Başvuruların Değerlendirilmesi/Özgeçmiş Tarama Süreçlerini Mülakat Tekniklerini Hangi Pozisyonlar için Hangi Mülakat Çeşidinin Uygulanması Gerektiğini Adaylarla görüşme sürecinde yapılması / yapılmaması gerekenleri Etkin mülakat sorularının neler olduğu Mülakat sonrası değerlendirme süreçlerini Adaylara geri bildirim yapılması sürecindeki incelikleri
Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

5 Puan
Mesleki Eğitimler
12 Ders

Sürekli değişim içinde, değişimin gereklerine uyabilmek ve gerçekçi hedeflere ulaşabilmek etkili  projelerle olmaktadır. 

2.900 ₺

Son 99 gün

Neler Öğreneceksiniz

Perakende de İç Denetim

Perakende de İç Denetim

5 Puan
Mesleki Eğitimler
7 Ders

Hedeflerinize ulaşmada, riskli alanlara kırmızı bayrak koyarak Mayın Tarlasında güvenli yol almak istiyorsanız bu eğitim tam da size göre.

1.490 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

İç Denetimin iyileştirici etkisi? İç Denetime neden güvenmeliyim? Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanmasında İç Denetimin etkisi Hile ve Suistimallerin önlenmesinde İç Denetimin rolü Risk öngörüsü ve zamanında müdahalenin gücü
Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

Puan
Mesleki Eğitimler
8 Ders

Ticaretin gerçekleşmesi için en önemli faktör satınalma operasyonun gerçekleşmesiyle başlamaktadır.

2.900 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Müzakere etmeyi, Doğru tedarikçi seçmeyi, Sözleşme nasıl yapılır, Satınalmada duygusal savaşı, Satınalma aslında ne zaman başlar ne zaman biter, Alırken mi satarken mi kazanırız,
İleri Excel Eğitimi

İleri Excel Eğitimi

5 Puan
Mesleki Eğitimler
10 Ders

Excel ile Finansal Modelleme Programı Pivot Tablolar oluşturmayı ve biçimlendirmeyi, pratik yöntemlerle karmaşık işlemleri otomatikleştirmeyi, işlev formüleri detaylı olarak kurabilmeyi ve ötesini öğrenebilirsiniz.

2.490 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Verileri görselleştirme ve işleme Karmaşık denklemler oluşturma Veri analizine uygun profesyonel düzeyde e-tablo oluşturma Bilgilerin hızlı ve doğru analizi İş akışı optimizasyonu Karmaşık hesapların dengelenmesi
Excel ile Finansal Modelleme

Excel ile Finansal Modelleme

Puan
Mesleki Eğitimler
5 Ders

2.900 ₺

Son 92 gün

Neler Öğreneceksiniz

Finansal kayıpların önlenmesi İş süreçlerinin takibi sayesinde yüksek verimlilik Risk yönetimi Aylık değerlendirmeler ve raporlar Tutarlı sonuçlara ulaşma olanağı
Bölge Müdürü Geliştirme Programı

Bölge Müdürü Geliştirme Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
20 Ders

Organize perakende sektörünün en önemli ihtiyaçlarından biri operasyonel hakimiyettir. Saha çalışmalarının tümüne hâkim bölge müdürleri sayesinde bu operasyonel hakimiyet kurulabilir.

3.900 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Perakende sektöründe sayıları on binleri bulan mağazalarda ve tedarikçi firmalarda bölge müdürü olarak hızla iş bulabilme olanağı Genel merkez, ekip ve müşteri yönetiminde yetkinlik A’dan Z’ye etkili mağaza yönetimi Mağazacılık alanında yönetim kademelerinde yükselme olanağı
Satışa Bütünsel Yaklaşım

Satışa Bütünsel Yaklaşım

4 Puan
Mesleki Eğitimler
5 Ders

Satışın yeni kural ev sırlarını öğrenelim..

990 ₺

Son 92 gün

Neler Öğreneceksiniz

Satışta değişen/değişebilecek tüm unsurları ve değişimi yönetebilmek, Dijital dünyaya geçişte yenilenecek yetenekler, Müşterilerin ne istediğini hatasız anlamak, Satış becerisinde müşterinin vazgeçilmezi olmak, Uzun soluklu, sürdürülebilir müşteri sadakati oluşturmak, Memnuniyetsizliği karlı satışa çevirmek
Perakendede İnsan Kaynakları Sertifika Programı

Perakendede İnsan Kaynakları Sertifika Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
9 Ders Ders

İnsan kaynağının doğru seçilmesi, planlanması ve sürdürülebilir gelişim sağlaması için gerekli bilgi ve becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.450 ₺

Son 113 gün

Neler Öğreneceksiniz

Kavramsal olarak İnsan Yönetimini, Kişisel ve mesleki gelişim parametreleri, Kişisel yolculuk, Farkındalık için bakış akışı, İnsan kaynaklarında kariyer basamaklarını, Departmanlar arası etkileşimde pozisyonun rolünü, Diğer pozisyonlardan farklılıkları,
Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı

Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programı

5 Puan
Mesleki Eğitimler
15 Ders

Mağazacılıkta başarının operasyonel liderler olan mağaza yöneticilerinin yetkinliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

3.900 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

Yeni nesil perakendecilikte yönetişim, Mağaza Yöneticilerinin teknik ve kavramsal yetkinliklerinin artırılması Ekiplerini daha sağlıklı yönlendirebilmek, Grubu değil takımı yönetmek, Perakende ve matematik ilişkisi nedir? Müşteri odaklılık mı çalışan odaklılık mı? Gelişimde geribildirimin rolü, Görev mi mesele mi daha güçlü kavramlar,
Büyük Satışlar Kilit Müşteriler

Büyük Satışlar Kilit Müşteriler

4.5 Puan
Mesleki Eğitimler
5 Ders

Müşterilerimiz arasında en çok satış yaptığımız müşterimiz sayısal anlamda daha azdır. Ve bu müşterilerimiz zor oldukları kadar alım sıklıkları çok daha uzundur.

990 ₺

Son 106 gün

Neler Öğreneceksiniz

Satışla kapanan süreçte satıcı rollerinizi analiz etmiş olacaksınız. Ürününüz ile kendinizin satış kapamadaki ağırlıklarınızı karşılaştırmayı öğreneceğiz. Her müşteri kilit müşteri olabilir mi? Öğreneceğiz. Kilit müşteri ne zaman gerçek alıcı olabilir? Öğreneceğiz. “Satış bir ikna işi mi yoksa başka bişey mi?” Kararını vereceğiz. Siz olmazsanız “Büyük Satışlar” gerçekleşir mi? Öğreneceğiz. “Kurum-Satıcı-Alıcı” üçgenine bakışımız farklılaşacaktır. Ve vaka çalışması çalıştayı ile derse farklı boyut kazandıracağız. Heyecanı satmayı öğreneceğiz.