Kargem Online

Perakende de İç Denetim

Hedeflerinize ulaşmada, riskli alanlara kırmızı bayrak koyarak Mayın Tarlasında güvenli yol almak istiyorsanız bu eğitim tam da size göre.

5 Puan  / Dili : Türkçe

Eğitmen : Hatice ÇAĞIRAN | 7 Ders | Son güncelleme tarihi: Mart 2021

Neler Öğreneceksiniz

İç Denetimin iyileştirici etkisi? İç Denetime neden güvenmeliyim? Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanmasında İç Denetimin etkisi Hile ve Suistimallerin önlenmesinde İç Denetimin rolü Risk öngörüsü ve zamanında müdahalenin gücü


Kurs içeriği

Perakende de İç Denetim0 Ders

 •   İç Denetim Nedir, Gelişimi ve Hedefleri45dk
 •   Uluslararası İç Denetim Standartları 145dk
 •   Uluslararası İç Denetim Standartları 245dk
 •   Kurumsal Sürdürülebilirlik, Süreçler ve İç Kontrol İlişkisi45dk
 •   Hile ve Suistimaller45dk
 •   Kriz Yönetiminde İç Denetimin Rolü45dk
 •   Vaka Çalışması45dk
 •   Bitirme Sınavı


Açıklama

Hedeflerinize ulaşmada, riskli alanlara kırmızı bayrak koyarak Mayın Tarlasında güvenli yol almak istiyorsanız bu eğitim tam da size göre. Değişen ve gelişen, değiştikçe karmaşıklaşan , her geçen gün riskleri de artarak devam eden mevcut piyasa da hem işletme sahipleri, hem hissedarlar hem de 3.kişiler şirketlere güvenmek isterler. Paydaşların beklentileri, görevin amacı, denetime tabii tutulan birimin stratejik hedeflerine uygun görev sonuçları, yeterli bilgi, gerçeklere dayanan, uygun ve ikna edici analiz, değerlendirme ve raporlamaları ile İç Denetim  güvence ortamının oluşmasında ve  İtibar kazanılmasında en önemli araçtır.  Ne bir dedektif ne de bir müfettiştir, reaktif değil proaktif yaklaşımları ile geçmişi bilerek geleceğe yönelik uygulamaları ile faaliyetleri geliştirmek ve ona değer katmak amacı ile yol alır. Hedefimize giden yolda risklerimizi tanıyıp, iyileştirici ve önleyici tedbirler alınmasında, yönetim sistemlerinin ve süreçlerinin geliştirilmesinde,  farklı bakış açıları ile doğru bilinen yanlışları görmemizde, potansiyel tasarrufları ortaya çıkarıp şirket bütçesine katkıda bulunmamızda, etik olmayan iş yapış şekillerini ortaya çıkarıp şirket kültürünün anlaşılmasında, faaliyet ve süreçlerin yasal mevzuata göre yürütülmesinde, üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu değerlendirmede  etkin, verimli ve ekonomik katkıları ile şirketin gelecekteki başarısında güvence oluşturmaktadır.  Hile ve Suistimaller için farkındalığımızı sağlayarak,  iç kontrol değerlendirmeleri ile açık olan kapıların kapanmasında imkan sağlar. Yapılan araştırmalarda her yıl suiistimallerden dolayı şirketlerin cirosunun %5’ini kaybettiği tahmin edilirken, konunun ehemmiyeti daha da ortaya çıkmaktadır.  İç Denetim bir öz değerlendirme, süreçlerini gözden geçirip zayıf ve aksayan, geliştirilmesi gereken konularda haklı tespitlerde bulunup öneriler sunan, geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getiren,  iyi uygulamaları doğru iletişim ile yaygınlaştıran, kontrol noktalarının etkinliğini ve verimliliğini denetleyip açık olan kapıların kapanmasında ve kayıpların makul seviyelere indirilmesinde reçete sunan,  izleyen, gözlemleyen, sonuçları takip eden denetim ve danışmanlık faaliyetidir.

Tüm bunların anlaşılabilmesi için mesleğin standartları ve diğer kavramları üzerinde durulacaktır. Örnek paylaşımlarla konunun anlaşılmasına ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacaktır.

Hipokrat’ın dediği gibi bizi hasta eden şeylerden vazgeçmeye hazırsak, check-up’ımıza başlayalım…

 


Perakende de İç Denetim

  1.490 ₺  

Son 73 gün
SATIN AL

Başlangıç Tarihi : 1 Nisan 2024

Bitiş Tarihi : 9 Nisan 2024

Eğitim Süresi : 7 Ders Saati
  Hatice ÇAĞIRAN

  Hatice ÇAĞIRAN

  5 Puan

  1998 yılında Micro Program Eğitimcisi olarak iş hayatına başladı . CarrefourSa bünyesinde çalıştığı 15 yıllık süreçte, perakendenin her aşamasında Kontrol Noktaları Çemberi ...