Kargem Online

Hatice ÇAĞIRAN


1998 yılında Micro Program Eğitimcisi olarak iş hayatına başladı .

CarrefourSa bünyesinde çalıştığı 15 yıllık süreçte, perakendenin her aşamasında Kontrol Noktaları Çemberi oluşturarak tüm faaliyetlerin kontrolünü sağlamıştır.  EBIT’ın oluşmasındaki tüm kalemlerinin bütçelenmesiyle birlikte mali tablolar hazırlamış,  raporlama ile birlikte sonuçlara zamanında müdahale imkanı getirilmiştir.  Faaliyet sonuçlarına yönelik karşılaştırmalı KPI ve Score Cardlar hazırlanarak performansın izlenebilirliği sağlanmış,  bilinen (atık vb.) ve bilinmeyen (Envanter vb.) kayıplar  ile Cost-cilling projeleri hayata geçirilerek maliyet kalemleri minimize edilmiştir.  TAM Proje çalışmalarında aktif rol alınarak verimlilik üst düzeye çıkarılmıştır. Prosedür ve Süreçlerin oluşturulması ve kontrol edilmesi ile birlikte CarrefourSa bünyesinde ilk İç Denetim Uygulaması gerçekleştirilerek yol haritaları çıkarılmasında etkin rol oynamıştır.

2014’de Şaypa Marketler, 2016 yılında da Onur Marketler bünyesinde İç Denetim Müdürü olarak 5 yıl görev almıştır.  İç Denetim Departmanın kurulması ve işleyişinin sağlanması, Risk Yönetim Süreçleri ve Risk Matrixlerinin oluşturulması, Hile ve Suistimale Yönelik Çalışmalar,  Satınalma, Lojistik, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları, Aktifler, İdari İşler , Üretim Yerleri, Envanter Denetimleri ve Saha Operasyon Denetimleri yapılmış, mevcut prosedürler değerlendirilmiş, şirketin amaç ve hedeflerine yönelik denetim faaliyetleri yürütülerek risk analizleri gerçekleştirilmiş ve şirkete ciddi katkılar sunulmuştur. Zarar eden mağazaların verimliliğine yönelik ekip çalışmaları içerisinde yer almıştır. Gider Komitesinde çalışmış ve maliyetler üzerinde ciddi düşüşler sağlayan bir sürecin oluşmasında etkin rol oynamıştır.

Son 2 yılını şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özel denetimler gerçekleştirmek,  süreç hazırlama ve destek olma faaliyetleri üzerinde çalışmalar yaparak geçirmiştir.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesidir.

Eğitimleri

Perakende de İç Denetim

Perakende de İç Denetim

5 Puan
Mesleki Eğitimler
7 Ders

Hedeflerinize ulaşmada, riskli alanlara kırmızı bayrak koyarak Mayın Tarlasında güvenli yol almak istiyorsanız bu eğitim tam da size göre.

1.490 ₺

Son 73 gün

Neler Öğreneceksiniz

İç Denetimin iyileştirici etkisi? İç Denetime neden güvenmeliyim? Kurumsal Sürdürülebilirliğin sağlanmasında İç Denetimin etkisi Hile ve Suistimallerin önlenmesinde İç Denetimin rolü Risk öngörüsü ve zamanında müdahalenin gücü