Kargem Online

Kenan ÇILMAN


Kenan ÇILMAN2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kenan Çılman, kısa bir süre yazılım ve üretim sektörlerinde çalıştıktan sonra 2006 yılında finans sektörüne geçmiştir.

2006 yılında Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile başlayan finans kariyerinde birçok şirketin değerleme raporu, halka arz, satış/el değiştirme (Merger & Acquisition), kira sertifikası ihracı gibi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Finans kariyerine paralel olarak yazılım faaliyetleri de sürdürmüş olup her iki mesleği de birleştirerek piyasaya önemli finansal yazılımlar sunmuştur. Bunlardan bazıları: mali müşavirlik programı, algoritmik emirler sistemi, hisse bazlı al/sat modelleri, hedging modelleri, hisse senedi exchange modelleri, özel fon yönetimi sistemleri, kredi derecelendirme modelleri, ortaklık yapısı sadeleştirme model ve sistemleri, muhasebe programları, şirket haberleri takip sistemleri, şirket değerleme modelleri, business planlar, fizibilite modelleri, katılım endeksi modeli, what-if analizleri vb. yüzden fazla program yazmış ve piyasaya sunmuştur. Program ve raporları SPK bültenleri ve halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında, bunun yanında bazı haber sitelerinin (Habertürk gibi) yayınlanmıştır. Bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen birçok halka açık firmasına, holdinglere ve SPK’ya tabi denetim firmalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. SPK lisanslarının tamamına sahip olup 2013 yılına kadar Katılım Endeksi Kurul Üyeliği de yapmıştır.

Günümüzde aktif olarak birçok üniversite ve akademide finans, ileri Excel ve yazılım eğitimleri vermektedir. Bunlarla birlikte hobi olarak android ve Excel ortamında oyunlar ve programlar yazmakta ve yayınlamaktadır (www.excelsizeyeter.com adresinden yayınlanmaktadır.).  Php, CSS, Visual Basic, html, Excel Macro, JQuery, Javascript, SQL, MySql, Power Query, Android gibi yazılım dillerinin tamamını bilmektedir.

Kenan Çılman, kurumumuzda değerleme uzmanlığı ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup eğitimler kapsamında İleri Excel, Excel Makro (VBA), Şirket Değerleme, Finansal Modelleme, Finans Matematiği ve Kredi Modelleme eğitimleri vermektedir.

Eğitimleri

İleri Excel Eğitimi

İleri Excel Eğitimi

5 Puan
Mesleki Eğitimler
10 Ders

Excel ile Finansal Modelleme Programı Pivot Tablolar oluşturmayı ve biçimlendirmeyi, pratik yöntemlerle karmaşık işlemleri otomatikleştirmeyi, işlev formüleri detaylı olarak kurabilmeyi ve ötesini öğrenebilirsiniz.

2.490 ₺

Son 72 gün

Neler Öğreneceksiniz

Verileri görselleştirme ve işleme Karmaşık denklemler oluşturma Veri analizine uygun profesyonel düzeyde e-tablo oluşturma Bilgilerin hızlı ve doğru analizi İş akışı optimizasyonu Karmaşık hesapların dengelenmesi
Excel ile Finansal Modelleme

Excel ile Finansal Modelleme

Puan
Mesleki Eğitimler
5 Ders

2.900 ₺

Son 51 gün

Neler Öğreneceksiniz

Finansal kayıpların önlenmesi İş süreçlerinin takibi sayesinde yüksek verimlilik Risk yönetimi Aylık değerlendirmeler ve raporlar Tutarlı sonuçlara ulaşma olanağı