Kargem Online

Mağazacılıkta Performans Yönetimi: Çok Yönlü İhtiyaç


Mağazacılıkta Performans Yönetimi: Çok yönlü ihtiyaç

Performans değerlendirme sistemleri her sektör ve her organizasyon için önemli bir yönetim aracıdır, ancak perakende sektöründe çok boyutlu faydalar sağlar ve birden çok amaca hizmet ederler. Değerlendirmeden aksiyona dek doğru işleyen bir performans yönetimi ile çalışanların moralini artar ve bu da şirketin kârlılığını doğrudan etkiler. Düzenli, adaletli ve ayrıntılı performans değerlendirme sistemleri organizasyonların kalifiye personeli çekmesine, elinde tutmasına ve durmaksızın değişen pazarda rekabet avantajı kazanmasına sebep olur. Mağazacılık için çok yönlü ihtiyaç olan performans yönetimi sistemlerine bu açıdan bir kez daha bakalım.

Müşteri Hizmetlerini Geliştirir

Hepimiz biliyoruz ki mağazacılıkta çalışanların satışlar üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi vardır. Doğrudan etki, çalışanların müşteriyle olan etkileşimlerinden gelir. Müşteri sadakati kavramının temelinde sunulan hizmet yatar. Doğru belirlenmiş iş tanımları, alınan olumlu geri bildirimlerin artması ve tarafsız müşteri hizmeti hedefleri, çalışanları daha yüksek düzeyde müşteri hizmeti sunmaya motive eder. Bu düzenli performans değerlendirmesi, çalışanın gelirine de uygun biçimde yansıtılırsa hizmet kalitesinin artmaması için hiçbir sebep kalmaz. Müşterilerle yapacağınız düzenli anketler, müşteri beklentilerini ve çalışanların bu ihtiyaçları ne kadar iyi karşıladığını anlamak için basit ve kullanışlıdır. Topladığınız geri bildirimleri performans ve müşteri memnuniyeti arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak çalışanlarla paylaşın. Böylece çalışanların neden sonuç ilişkisine hâkim olmalarını ve sürece dahil olmalarını sağlayın.

Mağaza çalışanlarına sürekli güler yüzlü olmaları, iyi hizmet vermeleri ve sorun çözmeleri ile ilgili direktifler verirken tüm bunları yapıyor olmanız yönetim takımları olarak kaçınılmaz görevinizdir.

Satışı Artırır

Mağaza çalışanlarının bir şirketin satışları üzerindeki doğrudan etkisi, doğrudan satış yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Satış personelinin, müşterilerin ne satın aldıkları ve ne kadar satın aldıkları üzerinde büyük etkisi vardır. Büyük ölçekli ve çok şubeli organizasyonlarda mağaza müdürünün geri bildirimleriyle yönetilecek performans yönetiminin faydasını veriler sayesinde izlersiniz. Daha küçük işletmelerde ise veriye gerek bile olmadan gözle görülür bir fark yaratırsınız. İyi kurgulanmış bir performans yönetimi ile çalışan satışa olan katkısını görür ve ödül/prim gibi uygulamalar sayesinde bu katkının kendisine olan faydasını da içselleştirir. Kazanır ve kazandırır. Aslında mesele bu kadar basittir. Çalışanın gelirler üzerindeki katsını ölçülebilir bir şeydir ve ölçtüğünüz kadar değerlendirme yapma yeteneğiniz de gelişirse kazanırsınız.

Kariyer yönetimine katkı sağlar

Tüm çalışanlar için kullanılan bir performans değerlendirme sistemi, yönetime çalışanlar arasında karşılaştırma yapmanın objektif bir yolunu sunar. Çok küçük işletmelerde el yordamıyla yapılmakta olan bu değerlendirmeler, organizasyonun hacmi büyüdükçe sistemlere ihtiyaç duyar. Ekiplerin performanslarını kişi bazlı değerlendirmek, çalışanların gelişim alanlarını, yaptıkları işe uygun olup olmadıklarını görmek kariyer yönetimi için de objektif bir karar alma kolaylığı yaratır. Verinin giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında hem var olan çalışana güç vermek hem de potansiyel çalışanlar için cazibe merkezi olmak bu sistemlerin varlığına bağlıdır. Mağaza çalışanları, açık hedefleri ve düzenli performans değerlendirmeleri olan organizasyonlarda çalışmayı severler. Çünkü bu onlara, ne kadar iyi olduklarını ya da onlardan ne beklendiğini merak etmek zorunluluğu getirmez.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine destek olur

Etkili bir performans yönetim sistemi, en iyi performansı gösterenleri belirlemek ve işgücünün gelişim ihtiyaçlarını ölçmek için de çok önemlidir. Farklı satış ortamları farklı uzmanlık türleri gerektirir. Bu nedenle, çalışanlarınızın hangi becerilere sahip olduğunu ve gelişim alanlarını bilmeniz büyük önem taşır. Bir gıda perakendecisinde deneyim kazanmış yetenekli bir çalışan etkili bir performans yönetim sistemi sayesinde elektronik mağazaları için de değer yaratacak bir pozisyona getirilebilir.

Önemli bir nokta da performans yönetimi süreçlerinin kolay yürütülebilir olduğundan emin olmanızdır. Doğru sistemler, yeteneğin stratejiyle hizalanmasına destek olur, çalışanların ve yöneticilerin daha önemli şeylere zaman harcamasını sağlar.

Mağazacılıkta Performans Yönetimi Eğitimi için Tıklayın.