Kargem Online

İç Denetim Neden Yapılmalı?


İç Denetim Neden Yapılmalı?

Pandemi ile dünya bir kırılma yaşayarak, gelecek birden geldi.
Görünmeyenin yönetildiği bir sistem ortaya çıktı ve İç denetim süreçlerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç doğdu.
Dijitalleşmenin şekillendirdiği bu süreçte, iç denetim değişim ve dönüşüme rehberlik eden bir iç mükemmellik merkezi olarak daha fazla değer kazandı.

Yaşadığımız dönemde yapısal olarak bir sorun olmasına rağmen büyüme sihrine kapılıp problemlerini akümüle eden şirketler oldukça fazla.
Bir tarafta yükselen maliyetler, enflasyon ve kur baskısı, öbür tarafta şirketlerin zor fotoğrafı .

Bu zor fotoğrafta sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak, itibar nasıl korunacak?

Doğru yol haritası ve strateji ile iç denetim, tüm belirsizliklere sis lambasını yakıp geleceği görünür kılınmasını sağlamakta oldukça etkindir.
Pandemiler devam edecektir, iklim problemleri, yeni kriz ve kaoslar artık ajandalarımızda yer alacak. Bu hibrit dünyaya ayak uyduranlar, veriyi hızlı okuyanlar ve doğru anlamlandıranlar, çevik hamleler yapanlar sürdürülebilirliği sağlayacak ve itibar kazanacaktır. Bugün yapacaklarımız geleceğimizi belirleyecektir.

Veri sadece okuyabilenin elinde kıymet kazanır.
Veri bir karar mekanizması olduğu kadar bir denetim aracıdır da.
Verinin kullanılmaması demek zaman kaybının yanında para kaybı anlamındadır.
Bu nedenle her türlü veriyi iyi analiz ederek, hedefe ulaşmada bir araç olarak kullanmalıyız.

Küreselleşme, ekonomilerin büyümesi, ticaret hacminin artması, her geçen gün daha da karmaşıklaşan sistemler işlem hacimlerinin artmasına neden olmakta.  Kısıtlı bir zaman diliminde işlenmesi ve denetlenmesi gereken veri miktarının katlanarak artması, denetimde veri analitiğinin etkin bir şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. İç denetim veri analitiğini, sadece kontrollerin etkinliğini değerlendirmekte kullanmaz, operasyonel süreç akışlarının anlaşılması, verimsiz noktaların ve kök nedenlerinin tespiti aşamasında da veri analitiğinden fayda sağlanır.

İç denetim kurumun değer yaratma kabiliyetini arttırmayı hedefleyen bir süreçtir.
Katkı sağlamak, değer katmak,  verimlilik, yasa ve düzenlemelere uyum, prosedürlere uygunluk,
kontrol ve yönetişim, etik kurallar, risk yönetimi, itibar yönetimi gibi kavramların hepsini içinde barındıran
ve resmin bütününü görmemizi sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Dünya 4 Y’ yi istemekte;

Bir kariyer mesleği olarak iç denetim;

Artık şunu biliyoruz ki, gelecekte şirketlerin başarılı olması finansal kaynaklara değil ellerinde doğru yetenekte kişileri çalıştırmasına bağlı olacaktır.

Nasıl işyerimde fark yaratıp kariyer basamaklarını hızla tırmanabilirim?  Çalıştığım yere nasıl değer katabilirim?  Hangi sorularla veriyi nasıl daha anlamlı kılabilirim? Veri madenciliğini nasıl yapabilirim? Riski nasıl ölçebilirim? Sürdürülebilirliğin sağlanmasında nasıl roller üstelenebilir… gibi birçok soruya cevap bulabilmek için eğitimimize katılın.

Hatice ÇAĞIRAN