Kargem Online

Planogram, Rafların Dili


Planogram, Rafların dili

Müşteriler için raflar, ürünlerin dizildiği yerlerdir. Sırasıyla ürünlere bakar ya aradıkları ürünü bulurlar ya da bir ürünü o anda görür ve satın alma kararı verirler. Raflar düzenli ve temiz ise, aradıkları ürün de yerindeyse her şey yolundadır. Fakat perakendeci için raflar operasyonun çok kritik bir unsurudur. Bir rafın boş olması bir soruna işaret eder. Müşterinin aradığı ürünlerle ilgili marketin içinde sürekli dolaşması bir soruna işaret eder. Çok satılan ürünler, daha az satılanlar, ürün bağlantıları gibi detaylar bir matematik dahilinde raflarda yerini alırlar. Bu matematik ayrı bir dildir ve adı da Planogramdır.

Planogramın avantajları

Mağazalarda uygulanacak doğru planogram tekniklerinin stok yönetimine büyük bir etkisi vardır. Perakendeciliğin en önemli konularından biri stokları yönetmek diye düşünürsek planogramın önemi daha iyi anlaşılır. Planogram sayesinde raflara daha fazla sayıda ürün doğru konumlandırma ile yerleşir. Ürünler kendilerini gösterme olanağı bulurlar ve bu da satışı artırır. Tüketicinin talepleri ve raf stoğu arasındaki dengeyi planogram sağlar. Bu da daha düşük maliyette daha verimli satışlar anlamına gelir. Planogram, satın alma dürtüsünü değiştiren ve uyaran bir etkiye sahiptir. Müşteri bir ürünü alırken, o ürünle bağlantılı olduğunu o ana dek düşünmediği bir başka ürünü planogram sayesinde hemen görür.

Metrekare verimliliğine giden yol

Her zaman üzerinde durduğumuz gibi, bir mağaza içinde gereksiz bir alan varsa genellikle bir hata yapılıyor anlamına gelir. Her alanın bir değeri vardır ve raflar değer sıralamasında ilk sırada yer alır. Raf düzeninin sadece güzel, şık ve çekici olması onun başarılı olduğunu göstermez. Daha küçük bir alanda daha yüksek sayıda ürün sergileyebilmek, raf eksiklerinin hızla sisteme girişinin ve böylece stok kontrolünün yapılması operasyonun başarısını sağlar. Tüm bunların ötesinde mağaza personelinin işini kolaylaştıran planogram ile daha düşük maliyetlerde, daha az hata ile etkili bir operasyon yönetebilirsiniz.

Tedarik zinciri yönetiminde planogram etkisi

Tedarikçi firmaların da planogram tekniğinden elde edeceği sayısız fayda vardır. Elbette bu faydaların ilki, başarılı bir planogram uygulamasının getireceği yüksek satışlardır. Her tedarikçi raftaki yerini doğru analiz etmek ve ambalaj, renk, boyut gibi görsel seçeneklerini bu analize göre şekillendirmek zorundadır. Eğer bu analizleri doğru yaparsa ise yüksek maliyetli hataların önüne geçmiş olur. Raflardan gelen istatistikler, pazarlama faaliyetlerine de veri sağlar. Son olarak da rekabet performansını olumlu yönde etkiler.

Planogram dinamiktir

Mağazalarda uygulanan planogramlar kesinlikle bir defaya mahsus olamaz. Rekabetin bu denli yoğun olduğu, ürün çeşitliliğinin sürekli arttığı ve müşteri davranışlarının da anlık değiştiği günümüz perakendeciliğinde planogram dinamik ve süreklilik isteyen bir konudur. Planogram tekniklerini doğru uygulayan daimî bir ekibinizin olması size fayda sağlar.

Planogram, birçok veriyi bir araya getirerek manuel olarak da uygulanabilir, bazı yazılımlardan alınacak destek ile digital çözümler de üretilebilir. Dijitalleşme her durumda sürece hız ve verimlilik katar. Bu noktada esas olan, planogram tekniklerinin operasyon için ne anlama geldiğini doğru algılamak ve ekiplere anlatabilmektir.

Verilerin desteğiyle müşterilerinize doğru bir raf düzeni sunun ve raf verimliliğini maksimize edin. Hem çalışanlarınıza hem de tedarik zincirinizde yer alan firmalara avantaj sağlayan planogram başarısında en önemli getiri sizin olacaktır.

Kargem.online eğitimleri arasında yer alan planogram eğitimi, ekiplerinizin planogram uygulamalarını hayata geçirmelerine ilişkin tüm pratik ve teknik bilgiyi sağlar. Eğitimi incelemek için tıklayabilirsiniz.

Hale HAZNEDAR