Kargem Online

Uzaktan Öğrenme ile Gelen Değişim


Uzaktan öğrenme ile gelen değişim

Uzaktan öğrenmenin bireylere ve kurumlara getirdiği en önemli değişim nedir diye soracak olursanız akla gelen ilk yanıt, hayat boyu öğrenme fırsatıdır olacak. Gerçekten de pandemi etkisiyle büyük bir ivme kazanan uzaktan öğrenme trendi, bireylerin ve kurumların öğrenme ve gelişim şansını bir anda çok yüksek bir seviyeye taşıdı. Çok ekonomik fiyatlarla, hatta birçok alanda ücretsiz olarak sürekli bir öğrenme ve gelişim ortamı oluşturmak mümkün. Sınıf tabanlı eğitimlerin artan maliyetleri ve çevresel etkileri, pandemiyle gelen ulaşım zorlukları ve sosyal mesafe kuralları da işin içine katılınca uzaktan öğrenme bir anda yüzyılın eğitim modeli haline geliverdi.

Öğrenme ve gelişim çalışanı bağlıyor

Kurumların unutmamaları gereken bir nokta, eğitim olanaklarının çalışanlar gözünde sağlık ve emeklilik koşulları kadar önemli bir yer kapladığıdır. Çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik yatırımlar çalışan bağlılığını artırırken, bu alanda yoğunlaşan çalışmalar kurumları bir cazibe merkezi haline dönüştürmektedir. Bu da yetenekli insanları çekmek anlamında çok önemlidir. Çalışanlar sürekli eğitim olanaklarına erişerek hem becerilerini geliştiriyor hem de yeni beceriler elde edebiliyorlar. Öğrenen ve gelişen kurumların içinde yer almak, çalışanların kariyer yolculuğunda büyük bir önem taşıyor.

Öğrenme ve gelişim rekabet avantajı getiriyor

Küreselleşme birçok avantajı beraberinde getirdi fakat çok önemli zorlukları da kurumsal yaşama taşıdı. Bu zorlukların başında rekabet koşulları geliyor. Bir kuruma rekabet avantajı sağlayabilecek rakamsal faktörler vardır evet ama bu rakamsal faktörlerin sürdürülebilirliği tartışmaya açıktı. Günümüzde yaşanan büyük rekabet yarışının kazanan kurumlarına baktığınızda hepsinin sürekli öğrenen/gelişen ve yenilikçi organizasyonlar olduğunu göreceksiniz. Ortaya sürekli yeni teknolojiler ve uygulamalar çıkıyor ve tümüne hâkim olabilmenin yolu yaşam boyu öğrenen kurum olmaktan geçiyor. Dün başarılı olmak için gerekenler bugünkü ile aynı değil. Uzaktan öğrenme uygulamalarının hayatın içine hızlı bir biçimde girmesi, kurumlara yaşam boyu öğrenen kurum olabilme şansı veriyor. Öğrenme yenilikçiliği destekliyor, yenilikçilik fark yaratan uygumalar doğuruyor, bunların tamamı da kurumun karlılığına ve verimliliğine rakamsal olarak yansıyor.

Uzaktan öğrenme yeni neslin öğrenme ihtiyacını karşılıyor

2025 yılına gelindiğinde, Milenyum kuşağının dünya genelinde çalışanların yüzde 75’ini oluşturması bekleniyor. Onların öğrenme ve gelişim eğilimleri eski kuşaklardan çok farklı. Milenyum kuşağı mobil bir kuşak ve alışverişten çalışmaya dek hayatlarının her anında mobil olmayı tercih ediyorlar. Uzaktan öğrenme uygulamaları onların tercihi olan ve hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen mobil cihazları kullanmalarıyla hız kazanıyor, hatta gerekli bir hale dönüşüyor. Bu kuşak bir şeyler öğrenmek için sınıfta girmek istemiyor. Standart bir ders programını değil, ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarını tercih ediyorlar. Uzaktan çalışma ve dolayısıyla uzaktan eğitim, milenyumları çekmek ve onları elde tutmak için mükemmel bir yoldur, onları motive ve üretken kılar.

Uzaktan öğrenme zamansız öğrenmeyi sağlıyor

Dünya artık 7/24 hızında dönüyor biliyorsunuz. Hepimiz daha erişilebilir eğitim olanaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Uygun olduğumuzda hızlı bir biçimde karar verip girebileceğimiz eğitim programlarının esnekliği günümüz iş dünyası hızına çok uygun. Akşam servis trafiğinde katılabileceğimiz 40 dakikalık bir satış pazarlama eğitimi bize evdeki zamanımızı hediye ediyor. Mobil cihaza erişimi olan insan sayısı arttıkça mobil hizmetlerin değeri ve ihtiyaç oranı da artıyor.

Uzaktan öğrenme dağınık ekipleri birleştiriyor

Sadece bir ülkenin içinde değil başka ülkelerdeki çalışanlarınızla da senkronize bir öğrenme gelişim sistemi içinde olmanız, uzaktan eğitim sayesinde mümkün. Kurumlara büyük bir zaman, para ve enerji kazandıracak olan uzaktan eğitim modelleriyle, sanal bir çatı altında birlikte öğrenme devam ediyor.

Uzaktan çalışmanın bugüne dek tahmin edilmeyen bir verimlilikle hayata geçmesi, uzaktan öğrenmenin önemini de ortaya koydu. Kurumlar, eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleyerek dünyanın her yerindeki çalışanlarına kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olacak programlar sunabilir. Burada esas olan, eski alışkanlıklarımızı değiştirmenin aslında sandığımız kadar zor olmadığını görebilmek. Pandemi bize bunu kanıtladı.