Kargem Online

Satın Alma Nedir? Nasıl Yapılır?


Satın Alma Nedir? Nasıl Yapılır?

Satın alma; iç müşterinin ihtiyacı olan mal ve hizmeti, uygun kalite seviyesinden, uygun fiyatla, doğru tedarikçiden ve zamanında, doğru miktarda ve de uygun ödeme planı ile temin etmektir.

Satın alma faaliyetinin temeli sağlam kurulmalıdır !

Bazen üretim departmanı, bazen de satış departmanıdır.

Evet, iki tür satın alma eylemi vardır. Birincisi ‘kullanmak üzere satın alma’dır. Örneğin Fabrika veya otel için yapılan satın alma…

İkincisi ‘satmak üzere satın alma’dır. Örnek bütün perakendeciler için…

. Her iki türün ulaşmak istediği sonuç da müşteri memnuniyetidir. Yani iç müşteri farklıdır ama dış müşteri aynıdır. Amaçlar aynı olmakla beraber gidilen yollar farklıdır.

. ‘Kullanmak üzere satın alma’da daha çok kalite ve fiyata odaklanılır. ‘Satmak üzere satın alma’da ise öncelik pazar payına yoğunlaşmaktır. Bazı perakendecilerin, raflarında markalara az yer verip, kendi özel markalarına yoğunlaşmaları bu kuralı bozmaz. O durumda da perakendecinin tabela ismi marka boşluğunu doldurur.

Yönetenler için görev tanımlarında farklılaşma olabilir !

Birinci faaliyeti yürüten kişiye satın alma yöneticisi denirken, ikinci faaliyeti yürüten kişiye kategori yöneticisi denir.

Her iki satın alma türünde de öncelik ‘tedarikçi yönetimi’ndedir. Satın alma yöneticisinin önceliği tedarikçi portföyünden iyi bir performans ölçümü yaparak isabetli bir seçim yapmak iken, kategori yöneticisinin önceliği hem piyasa pazar payı, hem de performans ölçümü ile seçim yapmaktır. Elbette nihai kâr hedefi ile rekabetçi fiyatın birlikte oluşması da faaliyetten beklenen önemli sonuçtur.  Satın alma ve kategori yöneticisi ortak özelliklere de sahip olmalıdırlar.

En iyi satınalmacı, en düşük fiyata satın alma yapan kişi değildir. En kaliteli ürünü alan kişi de değildir. En iyi satınalmacı; satabileceği kalitede ürünü, satabileceği fiyat seviyesine uygun fiyattan alan kişidir. Çünkü, bazen müşteriniz sizden en kalitelisini talep etmeyebilir. Daha uygun fiyata bazı özelliklerden vazgeçmeye razı olabilir.

İşte satınalmacı bunu ölçmek için vardır !

Öyle ya, evimize bile alışveriş yaparken aynı mantıkla hareket etmiyor muyuz ?

Buraya kadarıyla, satınalma fonksiyonunun temel özelliklerinden bahsettik. Elbette kategori yönetimi içinde geçen bir bölümü de incelemiş olduk.

Ancak kategori yönetimine ait süreç biraz daha uzun ve detaylı olduğundan o konuyu ayrı ele almanın daha uygun olacağını düşünüyorum.

Ercüment TUNÇALP