Kargem Online

İletişim Alışveriştir!


İletişim alışveriştir!

Alışveriş nedir kısaca?

Siz bir ürün alırsınız karşılığında para verirsiniz. Eskiden olsaydı, sizdeki pirinç karşıdakindeki süt ile değişirdi, yine bir alış-veriş olurdu. Bazen arada mal olmaz, bir hizmet alırsınız, karşılığında bir hizmet veya o hizmetin karşılığını verirsiniz.

Bazen arada ürün ne de hizmet olur, siz bir merhaba alırsınız, karşılığında da bir merhaba verirsiniz. Bir gülümseme bir gülümseme ile değiş tokuş olur.

Birinden iyi bir enerji alırsınız, siz de ona benzer bir enerji sunarsınız.

Bakın sizi bir anda bakkaldan ekmek almak ve iletişim kurmak arasındaki benzer noktaya taşıyıverdim.

Çünkü iletişim gerçekten alışveriştir.

İletişim iletişimi getirir

Yaptığım iş görüşmelerinden örnek vereceğim. Adayın benimle iletişim kurmaya hevesli olduğunu hissedersem, görüşmenin akıcı bir biçimde aktığını defalarca deneyimledim. Çünkü onun hevesi bendeki iletişim hevesini de tetikler genellikle. Tam tersi aday, bakışlarını kaçırıyor, sorulara kesik kesik yanıt veriyor, rahatsızlığını ortaya koyuyor ve iletişimden kaçınıyorsa ben de ona genellikle aradığı kalitede iletişim olanağı yaratırım. Bir iletişimci olarak zaten böyle bir adayın iletişim düğmesini aramakla zaman yitirmem. Çünkü ben bir işverenim ve harcayacağım enerjiyi düşünmek zorundayım.

Müşterilerimle kurduğum iletişimde de şunu aklımdan çıkarmam.

Müşteri benim sunduğum hizmeti başkasından alabilir mi? Alabilir.

Suratsız, çözümden çok sorun üreten, gülümsemeyi bilmeyen, iletişime kapalı olan biri olsam benimle çalışır mı? Hayır.

Basit bir alışveriş mantığı değil mi sizce de? Siz de böyle düşünmüyor musunuz?

Kendiniz için alışverişe gittiğinizde Güleryüz, hoşgörü, ilgi ve iyi hizmet görmek istemiyor musunuz?

O zaman siz de bu alışverişin içinde yer alın.

Çünkü siz alışveriş dünyası çalışanlarısınız. Doğal olarak iletişimcisiniz.

Haydi arkadaşlar alışverişe!

Birer hizmet sektörü çalışanı olarak her gün yüzlerce insanla karşı karşıya geliyorsunuz. Her biri birbirinden farklı profiller. Her birinin kendine özgü sorunları, sıkıntıları ve karakteri var. Siz ise tüm bu değişkenler arasında değişmeden durması gereken insansınız, mağazacısınız. Bir müşterinin servisinizden memnun olması, bir seri domino taşını harekete geçirir. Memnun olur ve daha sık alışveriş yapar, daha sık alışveriş yapması, mağaza başarısını artırır, bu başarı -ideal bir işletmede- çalışanlara memnuniyet olarak yansır. Yani sizin başlattığınız etki sonunda sizi daha çok memnun eder. Çünkü bir şey verirsiniz ve bir süre sonra bir şey alırsınız. Bunun tersi de mümkün. Mutsuz bir müşteri, bunu büyük bir hızda çevresine yayar, kötü servis veren bir mağaza müşteri kaybeder, müşteri kaybı zarara, zarar işinizi kaybetmenize sebep olur. Meseleye hiç bu açıdan bakmış mıydınız?

Ekiple alışveriş

Bir mağazanın içindeki sistemler birbiriyle bir örgü gibi iç içedir. Nakliyat bölümünde çalışan hiç görmediğiniz ekip arkadaşınızın işinizle büyük bir ilgisi vardır. Değil ki her gün karşılaştığınız mesai arkadaşlarınız… Onlarla da daima bir alışveriş içinde olmalı, samimi olmasa da dürüst, saygılı ve içten bir iletişim dili oluşturmalısınız.

İletişim alışveriştir eğitiminde işte tüm bu alışveriş konularını anlatıyor olacağım. Kimsenin görmediğini sandığınız bir anda devirdiğiniz gözlerinizin ayna etkisiyle nasıl da iletişimi değiştirdiğini! Ses tonunuzu, söylediklerinizin aslında söylemek istedikleriniz olup olmadığı, duygularınızı nasıl bilmeden duşa vurduğunuzu… Bazen de nasıl içinize attığınızı… Benim bildiklerim ve sizin sorularınızla her buluşmada yeni yeni bilgilerle zenginleşecek bir eğitim programımız olacak. Bu eğitim tamamlandığında, bir merhabanın, yardımcı olabilir miyimin, gülen bir yüzün değerini daha iyi anlayacak ve inanıyorum ki başkalarına da yansıtacaksınız.

Kısaca, iletişimde bulunacağız, alışveriş yapacağız.

Görüşmek üzere.

Neslihan MURADOĞLU