Kargem Online

Mağazacılıkta Bölge Müdürleri; Sahanın Liderleri


Mağazacılıkta Bölge Müdürleri; Sahanın liderleri

Perakende sektöründe bölge müdürleri genel merkez ve mağazalar arasındaki koordinasyonu sağlamak konusunda kritik unvanlı liderlerdir. Kendilerine belirlenen coğrafi bölgedeki mağazaların satış performanslarından ve düzeninden sorumlu olarak, merkezden tanımlanan hedeflere uygun olarak mağaza müdürleri ile koordineli bir çalışma yürütürler. Bölge müdürlüğü pozisyonunun başarı kesinlikle liderlik özellikleriyle ilgilidir. İyi bir bölge müdürü olmak veya nitelikli bir bölge müdürünü işe almak ile ilgili çalışmalarınız var ise her şeyden çok liderlik özelliklerine ve liderlik davranışlarına odaklanmanızı önemle anımsatırız.

Bölge müdüründen ne beklersiniz?

Bölge müdürlerinin öncelikle çalıştıkları sektörü çok iyi tanımaları ve sektörün dinamiklerine hâkim olmaları beklenir. Eleman ilanlarında sıklıkla karşımıza çıkan sektör deneyiminden de kastedilen budur. Kargem olarak uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız 1K2T metodunda üzerinde çok durduğumuz konulardan biri olan işi yönetmek, çalışılan endüstrinin ve yapılan işin ne olduğunu anlamaktan geçer. Kendini yönetmek, ekibi yönetmek ve işi yönetmek temelindeki 1K2T’de de vurguladığımız gibi, operasyonel liderlerin işi yönetebilmeleri, mesleki ve kişisel eğitimlerinin sürekliliği, başarı için anahtardır. Fakat yıllardır bu alanda hizmet veren danışmanlar olarak, bölge müdürlerinin mutlaka endüstrinin içinden gelmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Kariyer yolculuğunda farklı alanlarda uzmanlaşmış fakat ekip ve iş yönetimi konusunda yetkin adaylar, bölge müdürü olabilirler. İş dünyasında belli bir dönem geçirmemiş genç adaylar için ise bölge müdürlüğü bir hedef olabilir ve kariyer yolculuklarını planlarken, bilgi ve deneyimlerini bu hedefe göre geliştirebilirler.

Bölge müdürü ne iş yapar?

Mağazacılık sektöründe bölge müdürleri genel merkezin ortaya koyduğu hedef ve standartlar doğrultusunda mağazaların sağlıklı işleyişinden ve satışlarından sorumludur. Merkez ve saha arasındaki koordinasyonu en etkili yürütebilmek için bu hedef ve standartları doğru anlamaları önemlidir. Bir bölge müdürü aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisinde olması gereken temel niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü bölgelerdeki mağaza müdürlerinin işe alınması sorumluluğu genelde bölge müdürlerine aittir. Bölge müdürleri kendi bölgelerinde doğru işleyişi sağlarken, diğer bölgelerin çalışmalarını da dikkatle izler ve gerekli karşılaştırmaları yapar ise başarı kendiliğinden gelir.

Genel olarak bölge müdürlerinden beklenenler şu şekilde özetlenebilir:

Bütünün parçalarını tamamlayın

Yukarıda saydığımız temel görevlerin tümü birbiriyle bağlantılıdır. Asıl olan bölge müdürünün bu görevlere yönelik öğrenme ve gelişim programlarının sürekliliğidir. Her sektörün kendine özgü dinamikleri varken, perakende sektöründeki dinamikler neredeyse günlük olarak değişir ve bu da öğrenme ve gelişimin sürekliliğini zorunlu hale getirir. Kargem.online’daki Bölge Müdürü Geliştirme Programı, tüm bu bakış açısından yola çıkılarak son derece kapsamlı bir biçimde tasarlanmıştır. Bölge müdürü adaylarına yönelik olan bu program, kurumlarla yapılacak iş ortaklıkları kapsamında bölge müdürlüğü kadrolarının güncellenmesi için de kurgulanabilir. Bölge müdürlerinin stok yönetiminden bütçe yönetimine dek tüm teknik bilgilerinin güncellendiği bu program, değişen müşteri davranışlarını baz alarak yenilenen pazarlama ve satış taktiklerini de içerir. Ekiplerin yönetiminin bölge müdürlüğü pozisyonundaki öneminden yola çıkarak liderlik davranışlarının da geniş biçimde yer aldığı bu program, bölgedeki verimliliğin artırılması için öğrenme ve gelişim planlarınız arasında mutlaka yer almalı.