Kargem Online

Nasıl Mağaza Müdürü Olunur?


Nasıl mağaza yöneticisi olunur?

Perakende organizasyonlarda operasyonel yöneticilerin yani mağaza müdürlerinin sahip oldukları kilit rol onları başarının tartışmasız bir parçası haline getiriyor. Çok şubeli organizasyonlarda mağaza müdürleri, bazen genel merkezi şaşırtacak başarılara imza atıyorlar ve mağaza bazında karlılık oranları büyük bir ivme yakalıyor. Fiyattan kategori yönetimine, kampanya yönetiminden performansa tüm fonksiyonlar genel merkez tarafından planlanırken, mağazanın başarısı bize yürütmenin önemi hakkında net bir bilgi veriyor.

Mağaza yöneticisi kimdir?

Mağazanın genel işleyişini yönetmekten sorumlu bir kişiye mağaza yöneticisi denir. Bir mağaza müdürü, mağazanın günlük operasyonlarını üstlenir ve mağazası için maksimum karlılık sağlayacak aktiviteleri yürütür. İnsan kaynakları yönetiminden finansa kadar her fonksiyon için mağaza, büyük resmin birebir yansıması fakat küçük bir uygulamasıdır. Tüm mağazaların genel merkezle ve birbirleriyle senkronize olmasını sağlayan operasyonlar ise başarılı operasyonlardır.

Mağaza müdüründen ne beklersiniz?

Ölçeği ne olursa olsun her bir mağazanın bağımsız birer işletme gibi düşünülmesi önem taşır. Büyük bir operasyonun bir parçası da olsa her bir mağaza, konumu, müşterileri, çalışan profili gereği tektir ve eşsizdir. İyi bir mağaza müdürü, kurumsal standartların mükemmel uygulanmasını sağlar fakat aynı zamanda bir girişimci gibi düşünmeyi ve bir lider olarak hareket etmeye odaklıdır. Bu tavır onun kurumsal kurallara aykırı işler yapmasını değil, inisiyatif kullanarak kurumsal kültürün paralelinde çözüm üretmesini sağlar.

Yönetici adayları mutlaka sektörden mi olmalı?

Düne kadar, mağaza müdürlerinin operasyon içinde en alt kademeden yukarı doğru yükseleceği öngörülürdü. Gerçekten de satış danışmanlığından başlayan bir kariyerle mağaza müdürlüğüne, ardından bölge müdürlüklerine ve genel merkezde idari kadrolara geçiş yapan yüzlerce kariyer hikayesi ile karşılaştık. Satış danışmanlarının gerekli mesleki ve kişisel eğitimlerin de sağlanması ile yetkin birer mağaza yöneticisi olduğuna tanıklık ettik. Bugün ise mağaza müdürlerinin mutlaka mağaza içinden yetişmiş olması gerekmediğini, sayıları yüzbinleri bulan ve fark yaratacak işler arayan üniversite mezunları için mağaza müdürlüğünün mükemmel bir kariyer adımı olduğunu biliyor ve yıllardır Kargem çatısı altında düzenlediğimiz Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programları ile adayların sektörel bilgi ve deneyimlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu program sayesinde en az lise mezunu olup satış danışmanlığında deneyimi olanlar, üniversite mezunu olan fakat mağazacılıkta deneyim sahibi olmayan operasyonel lider adayları yetkin birer mağaza yöneticisi olarak işlerine başlayabiliyorlar. Sektör dışından gelen adaylara, program dahilinde çapraz disiplinlerde saha stajı yaptırarak, sektörün dinamiklerini ve günlük akışını anlamalarını hızlandırıyoruz.

Mağaza yöneticilerinin sorumlulukları

Mağaza yöneticisi sorumlulukları insan kaynakları alanından başlar, yeni ürün ve çözümlerin personelle tanıştırılmasına, kampanyaların mağaza uygulamasından iade işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasına kadar son derece ayrıntılıdır. Mağaza yöneticisinden mağazasının hedefleri karşılaması ve kar elde etmesi beklenir. Mağazanın düzgün ve etkili bir şekilde işlemesi açılıştan kapanış anına kadar onun sorumludur.

Mağaza için çalışanları işe almak mağaza yöneticisinin başlıca sorumluluğudur. Sadece mağaza için doğru adayları işe almakla kalmaz, aynı zamanda onların mesleki gelişimlerini tamamlamaları konusunda destek olur.

Müşteri ilişkilerinin kurumsal kültür standartlarına uyumlu bir biçimde yönetimi mağaza müdürünün asal sorumluluklarından biridir.

Mağaza yöneticisi, genel merkezin mağaza içindeki en yüksek kademe temsilcisi ve mağazanın da genel merkeze karşı sesidir. İki taraf arasındaki iletişimin sağlanması, dengenin kurulması ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi onun sorumluğundadır.

Küçük veya büyük her türlü kriz anında etkili liderlik mağaza yöneticilerinin olmazsa olmaz özellikleri arasında yer alır. Takımın moral ve motivasyonu da doğal olarak onun sorumluluğundadır.

Perakende sektörüne özel tek uzaktan eğitim platformu olan Kargem.online’da Türkiye’nin her yerindeki mağaza yönetici adaylarının katılabileceği Mağaza Yöneticisi Geliştirme Programları ile kariyerinizde yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Mağaza matematiğinden takım yönetimine dek geniş bir yelpazede ele alınan mağaza yöneticisi geliştirme programı konuları, sektörün deneyimli danışmanları ve mağazacıları tarafından sunulmaktadır.